Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

  Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα;

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτου (Golden Visa)

  Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση Golden Visa. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτου (Golden Visa)

  Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση Golden Visa. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη

  Δικαιούστε άδεια διαμονής μόνο σε περίπτωση συγγενικής σχέσης με Έλληνα πολίτη ή πολίτη ΕΕ ή σε περίπτωση επένδυσης άνω των 250.000 Ευρώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα

  Ενδεχομένως να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να καταθέσετε αίτηση για άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα

  Ενδεχομένως να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να καταθέσετε αίτηση για άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomads)

  Ενδεχομένως να πληροίτε τις προϋποθέσεις να καταθέσετε αίτηση για άδεια διαμονής ως ψηφιακός νομάς (Digital Nomad). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη

  Δικαιούστε άδεια διαμονής μόνο σε περίπτωση συγγενικής σχέσης με Έλληνα πολίτη ή πολίτη ΕΕ ή σε περίπτωση επένδυσης άνω των 250.000 Ευρώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomads)

  Ενδεχομένως να πληροίτε τις προϋποθέσεις να καταθέσετε αίτηση για άδεια διαμονής ως ψηφιακός νομάς (Digital Nomad). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη

  Δικαιούστε άδεια διαμονής μόνο σε περίπτωση συγγενικής σχέσης με Έλληνα πολίτη ή πολίτη ΕΕ ή σε περίπτωση επένδυσης άνω των 250.000 Ευρώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα

  Ενδεχομένως να πληρείτε τις προϋποθέσεις για να καταθέσετε αίτηση για άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη

  Δικαιούστε άδεια διαμονής μόνο σε περίπτωση συγγενικής σχέσης με Έλληνα πολίτη ή πολίτη ΕΕ ή σε περίπτωση επένδυσης άνω των 250.000 Ευρώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomads)

  Ενδεχομένως να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να καταθέσετε αίτηση για άδεια διαμονής ως ψηφιακός νομάς (Digital Nomad). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη

  Δικαιούστε άδεια διαμονής μόνο σε περίπτωση συγγενικής σχέσης με Έλληνα πολίτη ή πολίτη ΕΕ ή σε περίπτωση επένδυσης άνω των 250.000 Ευρώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα

  Ενδεχομένως να πληρείτε τις προϋποθέσεις για να καταθέσετε αίτηση για άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Υπάρχει Εταιρία στο Εξωτερικό;

  Ενδεχομένως να δικαιούστε άδεια διαμονής με ίδρυση αλλοδαπού υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να δούμε τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας και να εξετάσουμε εάν δικαιούστε να εκδώσετε άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ