Βλέπετε 1–12 από 17 αποτελέσματα

Ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία

Για την ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση δύο μήνες πριν

Ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδές

Ο πολίτης τρίτης χώρας που ενδιαφέρεται να σπουδάσει στην Ελλάδα θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου

Αρχικη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές

Ο πολίτης τρίτης χώρας που ενδιαφέρεται να σπουδάσει στην Ελλάδα θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου