Βλέπετε 1–12 από 17 αποτελέσματα

Ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία

150.00 (τιμή χωρίς 24% ΦΠΑ)
Για την ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση δύο μήνες πριν

Ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδές

150.00 (τιμή χωρίς 24% ΦΠΑ)
Ο πολίτης τρίτης χώρας που ενδιαφέρεται να σπουδάσει στην Ελλάδα θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου

Αρχικη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές

250.00 (τιμή χωρίς 24% ΦΠΑ)
Ο πολίτης τρίτης χώρας που ενδιαφέρεται να σπουδάσει στην Ελλάδα θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου