Εργατικό δίκαιο & συντάξεις

Το εργατικό δίκαιο είναι από τους τομείς που υφίστανται τις περισσότερες νομοθετικές αλλαγές. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει στους εργαζομένους και συνταξιούχους να έχουν ανά πάσα στιγμή την ορθή ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, δημιουργώντας ανασφάλεια και καθιστώντας συχνά απαραίτητη την συνδρομή δικηγόρου εξειδικευμένου σε εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα.

Το γραφείο μας, έχοντας άριστη γνώση της εργατικής νομοθεσίας και των συναφών ζητημάτων, μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με εργασιακά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, παρέχοντας την αναγκαία συμβουλευτική, αλλά και αναλαμβάνοντας πλήρως τον χειρισμό κάθε είδους υποθέσεων και ζητημάτων εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, όπως ενδεικτικά:

  • Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών.
  • Διαφορές από καταγγελία σύμβασης εργασίας.
  • Αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος.
  • Ομαδικές απολύσεις.
  • Παρενόχληση στον χώρο εργασίας (mobbing).
  • Άδειες εργαζομένων (τακτικές, αναρρωτικές, γονικές κλπ).
  • Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα (καταμέτρηση ενσήμων, έλεγχος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπολογισμός ποσού σύνταξης, κατάθεση αίτησης συνταξιοδότησης. Συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, χηρείας, επικουρικές. Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων).