Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

Αρχικη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές

Ο πολίτης τρίτης χώρας που ενδιαφέρεται να σπουδάσει στην Ελλάδα θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου