Συνταξιοδότηση με οφειλές έως 30.000€ από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ): Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής

Με το άρθρο 115 του Ν. 5078/2023, αυξήθηκε το όριο οφειλών για την καταβολή σύνταξης σε ασφαλισμένους του Ηλεκτρο...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές σε εργαζομένους για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 33195/23.05.2024 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίστηκαν τα σχ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το εργασιακό καθεστώς των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών: Πώς ασφαλίζονται και πώς αμείβονται

Δυνάμει του άρθρου 30 του Νόμου 4415/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθορίζονται οι υποχρεώ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η μετάθεση του εργαζομένου σε άλλο τόπο εργασίας

Ο τόπος εργασίας στον οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία (τόπος εκπλήρωσης της παρ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία (Mobbing) σε φορείς του Δημοσίου

Το φαινόμενο «Mobbing» δυστυχώς απασχολεί ολοένα και περισσότερους εργαζομένους, δημιουργώντας την ανάγκη για την...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετάκληση αλλοδαπών εργαζομένων για εποχιακή εργασία στον τουρισμό και την αγροτική οικονομία

Η ανάγκη εύρεσης εργασιακού δυναμικού ιδίως σε νευραλγικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση και η γεωργία, κατ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η απασχόληση του εργαζομένου εκτός έδρας: Τι δικαιούται από τον εργοδότη του και υπό ποιες προϋποθέσεις

Ένας από τους βασικούς όρους της σύμβασης εργασίας είναι ο τόπος στον οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λύση της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης του εργαζομένου: Ποια είναι η αποζημίωση που δικαιούται από τον εργοδότη του

Πολύ συχνά δεχόμαστε ερωτήματα από εργαζομένους εντολείς μας που πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης αναφορικά...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόλυση εγκύου και νέας μητέρας από την εργασία της: Είναι επιτρεπτή;

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3896/2010, απαγορεύεται η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης εργα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πώς αμείβεται η εργατική Πρωτομαγιά: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς εργαζομένους την περίοδο αυτή είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αμειφθούν για την α...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άδεια ανατροφής τέκνου για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα

Εκτός από την γνωστή σε όλους άδεια αναψυχής («κανονική άδεια»), η εργατική νομοθεσία προβλέπει μία σειρά πρόσθετ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To επίδομα (δώρο) Πάσχα 2024: Ποιοι το δικαιούνται και μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Ενόψει των επικείμενων εορτών του Πάσχα, γινόμαστε δέκτες ερωτημάτων από τους πελάτες του γραφείου μας αναφορικά ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η δοκιμαστική περίοδος στην σύμβαση εργασίας μετά τον Ν. 5053/2023

Η πρόβλεψη δοκιμαστικής περιόδου σε μια εργασιακή σχέση επιτρέπει στον εργοδότη να αξιολογήσει τις δεξιότητες του...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εθνική θεώρηση εισόδου (Visa) και άδεια διαμονής για ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomads): Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει του νέου Μεταναστευτικού Κώδικα

Στις 20.03.2024 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 95391/20-03-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικού και Μεταν...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πώς αμείβεται ο εργαζόμενος σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας

Συχνά δεχόμαστε από εντολείς μας ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αμειφθούν σε περίπτωση α...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χρόνος ασφάλισης σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πώς θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε περίπτωση απασχόλησης ασφαλισμένου και σε άλλη χώρα της Ε.Ε. πέραν της Ελλάδας

Πολύ συχνά δεχόμαστε ερωτήσεις από εντολείς μας που έχουν εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη της Ευρ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για απασχόληση «υψηλής ειδίκευσης» (Μπλε Κάρτα της ΕΕ): Ποιοι την δικαιούνται και με ποια διαδικασία εκδίδεται

Η ανάγκη προσέλκυσης υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού ήταν αυτή που οδήγησε στην θέσπιση ειδικής άδειας διαμονής γ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ