Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ): Προϋποθέσεις και διαδικασία σύστασης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία αποτελεί έναν σχετικά νέο τύπο εταιρίας, ο οποίος απευθύνεται ως επί το πλείστον...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ