Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οι όροι και η διαδικασία για την προκαταβολή σύνταξης

Με το άρθρο 34 του ν. 4778/2021 (που προσέθεσε άρθρο 7Α στον ν. 4387/2016) θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση για τη χορήγ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ