Τηλεργασία: Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζομένου

Ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα εργατικού δικαίου, ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 αλλά και μετά, είναι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ: Ποιους αφορά και με ποιες προϋποθέσεις γίνεται

Οι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που για οποιονδήποτε λόγο διακόπτουν την εργασία τους ή την απασχόλησή τους έχουν το ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πώς αμοίβεται η εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες

Η Κυριακή είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας και για αυτήν υπάρχουν ειδικές διατάξεις δημόσιας τάξης, οι οποίες απαγ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου: Προστασία εργαζομένου και προϋποθέσεις για την μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου

Η σύμβαση εργασίας, ως διαρκής ενοχική σχέση, μπορεί να συναφθεί είτε για ορισμένο είτε για αόριστο χρόνο. Ο προσ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πώς αμοίβεται η νυχτερινή εργασία (επίδομα νυκτερινής εργασίας)

Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Π.Δ. 80/2022, οι εργαζόμενοι κάθε φύσεως (υπάλληλοι, υπηρέτες και εργατοτεχνίτες) των...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύνταξη αναπηρίας λόγω κοινής νόσου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4997/2022: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δυνάμει του Ν. 4997/2022, προστέθηκε νέο άρθρο 11Α στον Ν. 4387/2016, δυνάμει του οποίου ρυθμίστηκαν κατά τρόπο ε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας (εννιάμηνη άδεια) βάσει των νέων ρυθμίσεων: Όλο το πλαίσιο για τα δικαιώματα της νέας εργαζόμενης μητέρας

Μία πολύ συνηθισμένη ερώτηση που έχουν οι εργαζόμενες νέες μητέρες, που απευθύνονται στο γραφείο μας, είναι σχετι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η επαναφορά των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα δυνάμει του Ν. 5053/2023: Όλο το πλαίσιο και οι μισθολογικές συνέπειες για τους εργαζομένους

Το άρθρο 33 του πρόσφατου Ν. 5053/2023 όρισε ότι από 1η.01.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ