Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πτώχευση μικρού αντικειμένου: ποια είναι η διαδικασία και ποιους αφορά

Δυνάμει πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής που συντελέστηκε (Ν. 4738/2020), δίνεται η δυνατότητα σε πρόσωπα (οφειλέτες...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ