Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η προστασία της εγκύου εργαζομένης στην ελληνική εργατική νομοθεσία

Η ιδέα της προστασίας της μητρότητας είναι διάχυτη στην ελληνική εργατική νομοθεσία, αποσκοπώντας στην διαφύλαξη της υγείας της μητέρας και του νεογνού, καθώς και στην διευκόλυνση της άσκησης των μητρικών καθηκόντων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οι έννοιες της “υπερεργασίας” και της “υπερωρίας” και η νομική προστασία του εργαζομένου

Είναι αλήθεια ότι η μεγάλη ανάγκη για εργασία στις μέρες μας έχει οδηγήσει πολλούς εργαζομένους στο να αναγκάζονται να δεχτούν ιδιαίτερα επιβαρυντικούς όρους εργασίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ