Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ): Πλεονεκτήματα και διαδικασία σύστασης

Αρκετοί εντολείς μας, ιδιαίτερα νέοι επιχειρηματίες, ζητούν την νομική μας συμβουλή αναφορικά με τον εταιρικό τύπο που τους συμφέρει να επιλέξουν για την επιχείρησή τους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ