Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες: Ψηφίστηκε η νέα ΚΥΑ για τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ