Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οι έννοιες της “υπερεργασίας” και της “υπερωρίας” και η νομική προστασία του εργαζομένου

Είναι αλήθεια ότι η μεγάλη ανάγκη για εργασία στις μέρες μας έχει οδηγήσει πολλούς εργαζομένους στο να αναγκάζονται να δεχτούν ιδιαίτερα επιβαρυντικούς όρους εργασίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ