Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα των μελών της οικογένειας αλλοδαπού υπηκόου που διαμένει νόμιμα στην χώρα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ