Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Αλλαγή ταυτότητας φύλου: Όλες οι προϋποθέσεις και η ακολουθούμενη διαδικασία μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις

Δυνάμει του πρόσφατου Νόμου 4491/2017, δίνεται πλέον η δυνατότητα νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ