Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ): Προϋποθέσεις και διαδικασία σύστασης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία αποτελεί έναν σχετικά νέο τύπο εταιρίας, ο οποίος απευθύνεται ως επί το πλείστον...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα και άδεια διαμονής στην Ελλάδα λόγω συμφώνου συμβίωσης 

Το σύμφωνο συμβίωσης θεσπίστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά σαν θεσμός κατά το έτος 2008 και αποτέλεσε μεγάλη καιν...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ