Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Θεώρηση εισόδου (VISA) για είσοδο και παραμονή αλλοδαπού στην Ελλάδα: Είδη και προϋποθέσεις χορήγησης

Σε περίπτωση που κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε) επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με θεώρηση εισόδου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ