Αστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

Αλλαγή κύριου ονόματος: Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή και με ποια διαδικασία

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ένα από τα πλέον συχνά ζητήματα που απασχολεί εντολείς του γραφείου μας και για το οποίο απευθύνονται σε εμάς είναι η επιθυμία τους να αλλάξουν το κύριο όνομά τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους, λ.χ. επειδή δεν είναι εύηχο, επειδή δεν αποτυπώνει τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, επειδή συντρέχουν οικογενειακοί – ψυχολογικοί λόγοι κ.ο.κ. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε απλά και συνοπτικά τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την μεταβολή του κυρίου ονόματος.

Ο νομοθέτης (άρθρο 58 ΑΚ) προσέβλεψε στο κύριο όνομα ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας και θέλησε καταρχήν να διατηρείται αυτό σταθερό και αμετάβλητο χάριν της ίδιας της προσωπικότητας, αλλά παράλληλα και της ασφάλειας των συναλλαγών. Ωστόσο, έχει γίνει δεκτό ότι ο κανόνας του αμετάβλητου του ονόματος επιδέχεται παρακκλίσεων όταν αυτές επιβάλλονται στις άνω περιπτώσεις χάριν του ίδιου του προσώπου, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, δυνάμει του οποίου κατοχυρώνεται στον καθένα το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του προς όλες τις εκφάνσεις που τη συνθέτουν.  Έτσι, κατ’ εξαίρεση από την γενική αρχή του κανόνα του άρθρου 58 ΑΚ, με το οποίο προβλέπεται το αμετάβλητο του κυρίου ονόματος, γίνεται δεκτό ότι το πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς την διόρθωση του κύριου ονόματος που δόθηκε σε αυτό, εφόσον τούτο έχει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες,

Το κύριο όνομα μεταβάλλεται με την έκδοση δικαστικής απόφασης κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, η οποία εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο του τόπου γεννήσεως ή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Για να γίνει δεκτή η αίτηση περί μεταβολής του κύριου ονόματος, θα πρέπει να συντρέχει «σπουδαίος λόγος».

Σύμφωνα με την νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας, σπουδαίο λόγο μπορεί να αποτελεί λ.χ. η εν τοις πράγμασιν καθιέρωση ενός ονόματος λόγω “τάματος” στην Παναγία και η χρήση του στις συναλλαγές και στην καθημερινή ζωή του προσώπου, ο εξελληνισμός του ονόματος λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, η δημιουργία ανεπιθύμητων συνεπειών στην προσωπική ζωή του προσώπου λόγω του ότι το κύριο όνομα είναι κακόηχο, η απόκτηση νέου ονόματος λόγω αλλαγής θρησκευτικού δόγματος κ.ο.κ. Έχει κριθεί επίσης ότι δικαιολογείται η μεταβολή του κύριου ονόματος σε περίπτωση τέλεσης υιοθεσίας, όταν το όνομα του ανηλίκου τέκνου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις οικογένειες των θετών γονέων, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στο πρόσωπο και να αποτελεί γεγονός δηλωτικό της γενόμενης υιοθεσίας.

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί την αλλαγή του κύριου ονόματός του οφείλει να απευθυνθεί σε δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση αλλαγής του ονόματος, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι λόγοι που δικαιολογούν την μεταβολή. Η αίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο πρέπει να κοινοποιηθεί και στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Η δικαστική απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως, αφού καταστεί τελεσίδικη, θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο όπου είναι δηλωμένη και η γέννηση του προσώπου, ώστε να μεταβληθούν τα στοιχεία του προσώπου στην ληξιαρχική πράξη της γέννησής του, καθώς και στο δημοτολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το πρόσωπο.

*Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία σε υποθέσεις μεταβολής κυρίου ονόματος ή επωνύμου, έχοντας χειριστεί με επιτυχία πολλές τέτοιες περιπτώσεις για λογαριασμό εντολέων μας. Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές ως προς τα αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για μεταβολή του κύριου ονόματος ή του επωνύμου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας τηλεφωνικά στο 2313079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *