Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου από την εργασία του μετά τον Ν. 5053/2023

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ο εργαζόμενος δύναται και ο ίδιος να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Σε αντίθεση με την καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου, αυτή αποτελεί «ελεύθερη καταγγελία», καθώς δεν απαιτείται να συντρέχουν όροι, κάποια περιστατικά δηλαδή που κρίνονται ως σπουδαίοι λόγοι. Η παραίτηση μπορεί να γίνει ρητά ή σιωπηρά, όταν προκύπτει δηλαδή από ενέργειες του εργαζόμενου που γίνονται για άλλο σκοπό, εκφράζουν, όμως, συγχρόνως κατά τρόπο σαφή και αναμφίβολο τη βούλησή του να λύσει τη σύμβαση.

Σε αυτή την περίπτωση δεν οφείλεται αποζημίωση, όπως στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη, της γνωστής σε όλους απόλυσης.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση, αν είναι υπάλληλος, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή προ χρόνου ίσου με το ½ του οριζόμενου από το νόμο για τον εργοδότη σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας. Ο χρόνος όμως αυτός δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τους τρεις μήνες ούτε η αποζημίωση που οφείλεται σε περίπτωση παραβάσεως της υποχρέωσης προειδοποιήσεως, να υπερβεί το ποσό των τριών μηνών (άρθρο 4 του Ν.2112/20).

Η οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού αναγγέλλεται από τον εργοδότη, ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπογραφεί το σχετικό έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης από τον μισθωτό (είτε με φυσικό είτε με ηλεκτρονικό τρόπο).

Μπορεί να γίνει αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού χωρίς την υπογραφή του;

Πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να υποβάλλεται από τον εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης χωρίς την προηγούμενη υπογραφή του σχετικού εντύπου από τον εργαζόμενο. Με τον πρόσφατο Ν. 5053/2023 θεσπίζεται μία νέα διαδικασία και μία σειρά από προϋποθέσεις για να μπορέσει ο εργοδότης να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού, εάν ελλείπει η υπογραφή του για οποιονδήποτε λόγο. Η νέα ρύθμιση για την οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου αποσκοπεί -κατά την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 5053/2023- στην απλοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αναγγελίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ της οικειοθελούς αποχώρησης. Παράλληλα, με τη νέα ρύθμιση ο νομοθέτης δηλώνει ότι μεριμνά για την πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλίδων, για την αποτροπή της καταστρατήγησής της από τους εργοδότες

Για να είναι νόμιμη, λοιπόν, μία τέτοια ενέργεια από την πλευρά του εργοδότη, θα πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 5053/2023 οι εξής όροι:

– Αδικαιολόγητη αποχή του εργαζομένου (όχι λόγω επίσχεσης εργασίας).

– Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 5 συναπτές εργάσιμες ημέρες.

– Όχληση του εργαζομένου από τον εργοδότη.

– Απόδειξη της όχλησης με κάθε πρόσφορο γραπτό τρόπο (SMS, email κλπ).

– Ανάρτηση της όχλησης στο Π.Σ. «Εργάνη ΙΙ».

– Πάροδος άλλων 5 συναπτών εργάσιμων ημερών.

– Αναγγελία της ανυπόγραφης οικειοθελούς αποχώρησης στο Π.Σ. «Εργάνη ΙΙ» την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω όροι, θεωρείται ότι η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με άτακτη καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη, με αποτέλεσμα να οφείλεται αποζημίωση απόλυσης.

Μετά τη νέα ρύθμιση, λοιπόν, παρέλκει πλέον η ανάγκη ερμηνείας της συμπεριφοράς του εργαζομένου, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή αποτελεί έκφραση βούλησης παραίτησης. Περαιτέρω, η αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου συρρικνώθηκε ασφυκτικά σε σχέση με την ήδη σύντομη προθεσμία αναγγελίας του προγενέστερου καθεστώτος με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017, το οποίο παρείχε προθεσμία τεσσάρων ημερών για την αναγγελία.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος κατά την αποχώρηση από την εργασία του, δικαιούται να διεκδικήσει εφόσον δεν έχει λάβει την ετήσια άδειά του, αποζημίωση για τις αποδοχές μη ληφθείσας άδειας και επιδόματος αδείας και αναλογία δώρου εορτών.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, άκυρη απόλυση, παράσταση σε πάσης φύσεως εργατικές διαφορές, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *