Συνταξιοδότηση με οφειλές έως 30.000€ από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ): Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής

Με το άρθρο 115 του Ν. 5078/2023, αυξήθηκε το όριο οφειλών για την καταβολή σύνταξης σε ασφαλισμένους του Ηλεκτρο...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χρόνος ασφάλισης σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πώς θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε περίπτωση απασχόλησης ασφαλισμένου και σε άλλη χώρα της Ε.Ε. πέραν της Ελλάδας

Πολύ συχνά δεχόμαστε ερωτήσεις από εντολείς μας που έχουν εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη της Ευρ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλεκτρονική δήλωση απασχόλησης συνταξιούχων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ως γνωστόν, ο Νόμος 5078/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κοιν...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Ποιος είναι ο ρόλος της και πώς μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους στην διεκδίκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων;

Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι μία Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, βάσει του Ν. 4808/2021 και η λειτουργία της ορίστηκε ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: Τι δικαιούνται όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν σύνταξη γήρατος στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016, ορίζεται ότι στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρού...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση υπερεργασίας και υπερωρίας

Ιδιαίτερα συχνά καλούμαστε από εντολείς του γραφείου μας να υπολογίσουμε το ύψος των αποδοχών που δικαιούνται για...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταβολή πόρου υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α. από τους απασχολούμενους συνταξιούχους

Ως γνωστόν, ο Νόμος 5078/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα στο θεσμικό πλα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απασχόληση συνταξιούχων λόγω αναπηρίας σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 5078/2023)

Ως γνωστόν, ο Νόμος 5078/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα στο θεσμικό πλα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκ περιτροπής εργασία και μονομερής επιβολή της από τον εργοδότη

Κατά γενική παραδοχή, σε περιόδους έντονης οικονομικής αλλά και κοινωνικής δυσπραγίας, η πολιτεία αναζητά όσο το ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων και λοιπών συγγενών: Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας

Δικαιούχοι Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε γονείς, συζύγους και αδ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το νέο καθεστώς της χορήγησης αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Δυνάμει Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη προσφάτως, ορίζεται το νέο καθεστώς χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας εννιά μηνών στον πατέρα

Το άρθρο 43 του Ν. 4997/2022 προβλέπει ότι η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική άδεια πρ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Επίσχεση εργασίας και επίδομα επίσχεσης εργασίας από την ΔΥΠΑ

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και για το οποίο αναζητούν την συμβουλή του γρα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου από την εργασία του μετά τον Ν. 5053/2023

Ο εργαζόμενος δύναται και ο ίδιος να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Σε αντίθεση με την καταγγε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα ποσά που λαμβάνουν

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης: Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης

Πλασματικός χρόνος ασφάλισης είναι ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί από τον ασφαλιζόμενο είτε για να θεμελιώσε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ