Νομικές Συμβουλές

Ολική διαγραφή χρέους για άνεργο δανειολήπτη χωρίς ορισμό νέας δικασίμου από το Ειρηνοδικείο Βέροιας

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μεγάλη επιτυχία για το γραφείο μας αποτέλεσε η έκδοση της υπ’ αριθμόν 362/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βέροιας, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως για υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που χειρίστηκε εξ ολοκλήρου το γραφείο μας.

Το Ειρηνοδικείο Βέροιας προχώρησε σε ολική διαγραφή χρέους 20.000 Ευρώ προς μία πιστώτρια τράπεζα, προβαίνοντας στον καθορισμό μηδενικών καταβολών επί μία τριετία (άρθρο 8 παρ. 2 και 5 του Νόμου 3869/2010) για άνεργο δανειολήπτη, ηλικίας 50 ετών, χωρίς ακίνητη περιουσία, ο οποίος είχε περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών όταν απολύθηκε από την εργασία του το έτος 2010. Παράλληλα, το Δικαστήριο εξαίρεσε από την εκποίηση το 50% της πλήρους κυριότητας του αιτούντος επί ενός Ι.Χ.Ε οχήματος που είχε στην ιδιοκτησία του από κοινού με την σύζυγό του, θεωρώντας ότι αυτό κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο για τις ανάγκες των μετακινήσεων της οικογένειάς του.

Το Δικαστήριο με αξιόλογη επιχειρηματολογία απέρριψε όλες τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς της καθ’ ης πιστώτριας τράπεζας και δη τόσο τον ισχυρισμό ότι δεν συντρέχει περίπτωση μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμών, με την αιτιολογία ότι ο αιτών βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία και μπορεί να ανεύρει ευχερώς εργασία, όσο και τον ισχυρισμό περί δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμών. Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα ότι η σχολιαζόμενη απόφαση απέρριψε τον ισχυρισμό της πιστώτριας τράπεζας ότι η υπό ρύθμιση οφειλή αναλήφθηκε κατά το έτος 2013, ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών είχε ήδη περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών λόγω της απόλυσής του, με την αιτιολογία ότι η συγκεκριμένη σύμβαση που υπεγράφη το έτος 2013 δεν αφορούσε νέα δανειοδότηση, αλλά ρύθμιση και διευκόλυνση πληρωμής προηγούμενης οφειλής.

Βάσει της εισοδηματικής, περιουσιακής, αλλά και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση εξαιρετικές περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, ώστε να καθοριστούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί μία τριετία, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών, κατά το οποίο ορίστηκαν μηδενικές μηνιαίες καταβολές με προσωρινή διαταγή του ίδιου δικαστηρίου. Ιδιαίτερα σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν όρισε, όπως συνήθως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος, λόγω της πιθανολογούμενης ως μη αξιόλογης τυχόν βελτίωσης της οικονομικής και εργασιακής κατάστασης του αιτούντος για το προσεχές διάστημα.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη, καθώς και σε πάσης φύσεως υποθέσεις τραπεζικού δικαίου. Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr