Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Μη κατηγοριοποιημένο, Νομικές Συμβουλές

Σύνταξη νωρίτερα με ανήλικο τέκνο: Όλες οι προϋποθέσεις των ευνοϊκών ρυθμίσεων και τα νέα όρια ηλικίας για την θεμελίωση

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οι διατάξεις που θεσπίζουν την δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπό προϋποθέσεις με επίκληση ανήλικων τέκνων είναι πάρα πολύ σημαντικές στην κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, καθόσον δίνουν την δυνατότητα για πρόωρη συνταξιοδότηση σε μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων. Και ναι μεν οι εν λόγω διατάξεις καταργήθηκαν με τον Ν. 4336/2015, ωστόσο προβλέφθηκαν σημαντικές μεταβατικές διατάξεις που μπορούν να ωφελήσουν κάποιον ασφαλισμένο, εφόσον πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Καταρχάς, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν μητέρες και χήρους πατέρες ανηλίκων τέκνων με 5.500 ημέρες ασφάλισης, οι οποίοι είναι παλαιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή έχουν πραγματοποιήσει έστω και μία ημέρα ασφάλισης προ του 1993. Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δικαιούνται σύνταξη με την συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης των 5.500 ημερών ασφάλισης, εφόσον κατά το έτος αυτό συνέτρεχε και η ανηλικότητα του τέκνου (ηλικία κάτω των 18 ετών). Η ανηλικότητα, ωστόσο, του τέκνου δεν εξετάζεται κατά το έτος συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος έως τις 18.08.2015, ίσχυαν τα κάτωθι όρια:

Συμπλήρωση 5.500 ΗΑ             Η.Α.                  Όριο πλήρους                Όριο μειωμένης

2010                                                     5.500                     55                                           50

2011                                                     5.500                     57                                           52

2012                                                     5.500                    60                                           55

2013                                                     5.500                     67                                           62

Τα ως άνω όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά για όσους ασφαλισμένους έχουν μεν κατοχυρώσει δικαίωμα έως τις 31.12.2012 το αργότερο (δηλαδή έχουν συμπληρώσει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31.12.2012), αλλά θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015, ήτοι από τις 19.08.2015, δηλαδή συμπληρώνουν το αντίστοιχο όριο ηλικίας, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, μετά την εν λόγω ημερομηνία. Τα νέα όρια ηλικίας αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 του Ν. 4336/2015. Σημειώνεται, πάντως, ότι ακόμη και αν δεν συμπληρώνονται στο πρόσωπο κάποιου ασφαλισμένου οι 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2012, η συμπλήρωση αυτή μπορεί να γίνει με τους διευρυμένους πλασματικούς χρόνους του Ν. 3996/2011, δηλαδή με αναγνώριση – εξαγορά πλασματικών ετών. Ωστόσο, στην κατηγορία που μελετάμε δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (δηλαδή για τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης) ο πλασματικός χρόνος τέκνων.

Συνοψίζοντας, επομένως, για να τύχει κάποιος ασφαλισμένος εφαρμογής των προπεριγραφόμενων ευνοϊκών διατάξεων θα πρέπει να είναι παλαιός ασφαλισμένος, δηλαδή να έχει κάνει ασφάλιση για πρώτη φορά πριν το 1993, να έχει συμπληρώσει τις 5500 μέρες ασφάλισης μέχρι το 2012, η ανηλικότητα του τέκνου να είναι μέχρι το 2012 και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει κατά περίπτωση να κατοχυρώνεται μέσα στη μεταβατική περίοδο 2015 έως 2021, το οποίο μπορεί και να το συμπληρώνουν και μετά την 01 Ιανουαρίου 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι μετά την ισχύ του Ν. 4336/2015, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ανήλικα τέκνα κρίνεται εντελώς εξατομικευμένα στο πρόσωπο του εκάστοτε ασφαλισμένου (μητέρας ή χήρου πατέρα), εξαρτώμενη αφενός από το χρονικό σημείο συμπλήρωσης των 5.500 ημερών ασφάλισης και αφετέρου από το ακριβές χρονικό σημείο συμπλήρωσης του εκάστοτε ηλικιακού ορίου (είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη). Ενόψει αυτού, συνιστάται πάντοτε η εξέταση της κάθε περίπτωσης από εξειδικευμένο εργατολόγο, ο οποίος θα μπορέσει να σας συμβουλεύσει αναφορικά με το ευνοϊκότερο και συμφερότερο σενάριο για την συνταξιοδότησή σας.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, καταμέτρηση ενσήμων, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *