Δίκαιο αλλοδαπών, Μη κατηγοριοποιημένο, Νομικές Συμβουλές

Συνταξιοδοτήσου στην Ελλάδα: το ελκυστικό φορολογικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους! 

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Όπως είπε κάποτε ο διάσημος Έλληνας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας (1979): “Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, σου μένουν μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις”. Πρόκειται για μία φράση που συνοψίζει την αγνή ομορφιά της Ελλάδας και καλωσορίζει θερμά τους αλλοδαπούς συνταξιούχους για να περάσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους.

Η Ελλάδα με τα παραθαλάσσια ακίνητά της σε ηλιόλουστες παραλίες είναι η ιδανική επιλογή για έναν συνταξιούχο που επιθυμεί να απολαύσει έναν ήρεμο ρυθμό ζωής. Τα μαγευτικά της τοπία, η γαλήνη και ο ήσυχος τρόπος ζωής είναι μεταξύ των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων που έχει να προσφέρει.

Ωστόσο, οι σημαντικότεροι λόγοι για να αφήσει κανείς την πατρίδα του είναι το χαμηλό κόστος ζωής και το φορολογικό σύστημα για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική κυβέρνηση κύρωσε τον Ν. 4714/2020, με τον οποίο θεσπίζεται ευνοϊκή επέκταση των φορολογικών διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) σχετικά με την επιβολή ενιαίου φόρου 7% για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους που μετακομίζουν στην Ελλάδα.

Κριτήρια υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης

Για να μπορέσει ένα φυσικό πρόσωπο να υποβάλει αίτηση για το προαναφερόμενο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 4172/2013:

 • Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,
 • Δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, 
 • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα (διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 μέρες τον χρόνο),
 • Συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας σε ισχύ μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας προέλευσης του συνταξιούχου.

* Είτε ένας πολίτης της ΕΕ είτε ένας πολίτης εκτός ΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από το πρόγραμμα ενιαίου φόρου 7% απλώς και μόνο νοικιάζοντας ή αγοράζοντας ένα σπίτι στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη άδεια διαμονής για τους πολίτες εκτός ΕΕ, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Εξαιρέσεις υπαγωγής

 • Σκάφος που ανήκει σε αλλοδαπό συνταξιούχο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα, ακόμη και εάν είναι αγκυροβολημένο σε ελληνική μαρίνα. 
 • Εάν η σύνταξη παρέχεται από το κράτος ή από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, ο εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο συνταξιούχος θα έπρεπε είτε να ήταν αυτοαπασχολούμενος είτε μισθωτός.
 • Οι αλλοδαποί συνταξιούχοι που έχουν αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και οι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. 
 • Ο αλλοδαπός συνταξιούχος δεν εξαιρείται του φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς για περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό.

Διάρκεια του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5Γ του Ν. 4172/2013, ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να επωφεληθεί από τον ενιαίο φόρο 7% για δεκαπέντε (15) έτη κατ’ ανώτατο όριο. Ωστόσο, η διάρκεια του φορολογικού καθεστώτος του 7% μπορεί να τερματιστεί ως εξής:

 • Εφόσον κάποιος δεν ανταποκρίνεται στις φορολογικές του υποχρεώσεις (άρθρο 5Γ παρ.5 του Ν. 4172/2013).
 • Μετά από αίτηση ανάκλησης υπαγωγής στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 5Γ παρ. 6 του Ν. 4172/2013). 

Πως θα φορολογηθεί η σύνταξη;

Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 5Γ του Ν. 4172/2013, ο ενιαίος φόρος 7% εφαρμόζεται στο συνολικό εισόδημα ενός συνταξιούχου που αποκτάται εκτός Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και κάθε είδους εισοδήματος που μπορεί να έχει ένα άτομο, είτε πρόκειται για ενοίκια ή μερίσματα κ.λπ.).

Πως μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση;

Σύμφωνα με το άρθρο 5Γ παρ. 3 του Ν. 4172/2013, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κανείς περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:

 • Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. 
 • Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει. Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή της χώρας καταγωγής του φορολογούμενου.
 • Τέλος, η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.

Εν κατακλείδι, τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η ελληνική κυβέρνηση για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους είναι κάτι παραπάνω από ελκυστικά, διευκολύνοντας την απόφασή τους να κάνουν το άλμα πίστης και να μετακομίσουν στην Ελλάδα!


*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *