Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού: Προϋποθέσεις, διαδικασία και έννομα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 1439 ΑΚ), καθένας από τους συζύγους έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί ισχυρά…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ