Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πώς αμοίβεται η νυχτερινή εργασία (επίδομα νυκτερινής εργασίας)

Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Π.Δ. 80/2022, οι εργαζόμενοι κάθε φύσεως (υπάλληλοι, υπηρέτες και εργατοτεχνίτες) των...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ