Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ετήσια άδεια αναψυχής εργαζομένων («κανονική άδεια»)

Με τον όρο «άδεια αναψυχής» εννοούμε την παροχή στον εργαζόμενο για κάθε ημερολογιακού έτους ελεύθερου χρόνου με ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ