Νομικές Συμβουλές

Το καθεστώς φορολογίας των Ψηφιακών Νομάδων στην Ελλάδα

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19), πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναγκάστηκαν να εργαστούν εξ αποστάσεως και να προσαρμοστούν σε έναν νέο τρόπο ζωής. Μια νέα πραγματικότητα επρόκειτο να γίνει μέρος της ζωής μας και, ως εκ τούτου, πολλές χώρες αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν αυτήν την εξέλιξη.

Οι πόρτες άνοιξαν για την “απομακρυσμένη εργασία” (“remote work”), έναν όρο που ήταν ξένος για τους περισσότερους ανθρώπους. Σιγά-σιγά, η μία χώρα μετά την άλλη άρχισε να ακολουθεί την παγκόσμια τάση και να καλωσορίζει την άδεια διαμονής του ψηφιακού νομά για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να μεταναστεύσουν και να εργαστούν σε άλλη χώρα.

“Αν μπορείς να δουλέψεις από οπουδήποτε, γιατί όχι από την Ελλάδα;” Με αυτό το σλόγκαν, η Ελλάδα ξεκίνησε την εκστρατεία της για να προσελκύσει τους ψηφιακούς νομάδες. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την εκστρατεία αυτή και ψήφισε τον Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α’ 157/4. 9. 2021), με τον οποίο θεσπίστηκε για πρώτη φορά η άδεια διαμονής των Ψηφιακών Νομάδων στην Ελλάδα.

Από τότε, η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο αγαπημένους προορισμούς για τους ψηφιακούς νομάδες, γεγονός που μπορεί εύκολα να εξηγηθεί λόγω του εκπληκτικού μεσογειακού καιρού, του κόστους ζωής και της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, ο ελληνικός νόμος προσφέρει ορισμένα φορολογικά κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνει τους ψηφιακούς νομάδες να έρθουν να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο (2) επίπεδα φορολογίας που ισχύουν για τους ψηφιακούς νομάδες ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα:

(Α) Φορολογική απαλλαγή

Εάν ένας ψηφιακός νομάς εργάζεται στην Ελλάδα για λιγότερες από 183 ημέρες ετησίως είτε α) ως μισθωτός υπάλληλος σε εταιρεία με έδρα εκτός Ελλάδας είτε β) προσφέροντας υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας σε εταιρείες με έδρα εκτός Ελλάδας, δεν υπάρχει καμία απολύτως φορολογική υποχρέωση.

(Β) Φορολογική απαλλαγή 50% για τα πρώτα επτά (7) χρόνια

Αντίθετα, εάν ένας ψηφιακός νομάς ζει στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες ή περισσότερες ετησίως, θα χρειαστεί να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, να εκδώσει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να πληρώσει τοπικούς φόρους.

Σύμφωνα με το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), το οποίο τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον Ν. 4916/2022, ένας ψηφιακός νομάς μπορεί να επωφεληθεί από φοροαπαλλαγή της τάξεως του 50% για τα πρώτα επτά χρόνια. Συγκεκριμένα, το ήμισυ του εισοδήματος που αποκτούν οι νομάδες που θα διαμένουν στην Ελλάδα με την άδεια διαμονής των ψηφιακών νομάδων, ΔΕΝ υπόκειται σε φόρους.

Ορισμένες άλλες χώρες, όπως η Εσθονία, επιτρέπουν σε έναν ψηφιακό νομά να εργαστεί εκεί, προσφέροντάς του ένα αφορολόγητο καθεστώς έως και ένα (1) έτος. Ωστόσο, η Ελλάδα παρέχει ένα πολύ πιο ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, προκειμένου τα άτομα να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 5Γ, προκειμένου ένα φυσικό πρόσωπο να υπαχθεί στο ως άνω περιγραφόμενο φορολογικό καθεστώς, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο πρόσωπο του φορολογουμένου:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,

β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,

γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 («εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις»), που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, και

δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Η Ελλάδα έχει ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα όσον αφορά το φορολογικό συντελεστή εισοδήματος φυσικών προσώπων (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία), το οποίο αναλύεται ως εξής:

Μηνιαίο Εισόδημα Φόρος Εισοδήματος
Έως € 10,000 9%
€ 10,001-20,000 22%
€ 20,001-30,000 28%
€ 30,001-40,000 36%
Άνω των € 40,000 44%

 

Ο ψηφιακός νομάς που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θα πληρώσει τις μισές τιμές από τον παραπάνω πίνακα για τα επόμενα δύο (2) με επτά (7) χρόνια.

Εσείς ακόμη σκέφτεστε να μετακομίσετε στην Ελλάδα;

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr