Νομικές Συμβουλές

Τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα: τι ισχύει νομικά;

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Τα τροχαία ατυχήματα έχουν λάβει στις μέρες μας μορφή μάστιγας στην Ελλάδα, ενέχοντας συχνά για τους εμπλεκόμενους σε αυτά, πέραν της σωματικής και ψυχικής τους ταλαιπωρίας, και πρόσθετες επώδυνες επιβαρύνσεις, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν, ώστε να αποζημιωθούν για τις ζημίες που υπέστησαν. Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή κατά την οποία το τροχαίο ατύχημα προξενείται από υπαιτιότητα προσώπου που οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα, η οποία μάλιστα τα τελευταία χρόνια, ενόψει και των συνθηκών οικονομικής κρίσης τις οποίες βιώνουμε, έχει λάβει ιδιαίτερα εκρηκτικές διαστάσεις.

Καταρχήν, θα πρέπει να λεχθεί ότι όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα πρέπει υποχρεωτικώς να είναι εγκύρως ασφαλισμένα για τις ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά την κυκλοφορία τους από υπαιτιότητα του οδηγού τους. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν το έχει ασφαλίσει, κινδυνεύει με την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα που συνδέονται με την κυκλοφορία των ανασφάλιστων οχημάτων είναι το ζήτημα της αποζημίωσης του παθόντος σε τροχαίο ατύχημα, όταν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα προσώπου που οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα. Ο Ν. 489/1976 ορίζει ότι οι ζημίες που προξενήθηκαν από ανασφάλιστα οχήματα καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Το Επικουρικό Κεφάλαιο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασφαλίζουν την αστική ευθύνη από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και το οποίο υπέχει εκ του νόμου ευθύνη να αποζημιώσει του παθόντες τροχαίων ατυχημάτων, μεταξύ άλλων, και όταν το ατύχημα προκαλείται από ανασφάλιστο όχημα.

Στην περίπτωση που προκαλείται τροχαίο ατύχημα από ανασφάλιστο όχημα, είτε προκλήθηκαν υλικές απλώς ζημίες, είτε προκλήθηκε τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος, οι παθόντες οφείλουν να προβούν σε μία σειρά από απαραίτητες νομικά ενέργειες, ώστε να αποζημιωθούν για τις ζημίες που υπέστησαν από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Καταρχήν, είναι ουσιώδους σημασίας να καλείται στον τόπο του ατυχήματος η Τροχαία, ώστε να καταγράψει το συμβάν, καθώς και το γεγονός ότι το έτερο εμπλεκόμενο όχημα είναι ανασφάλιστο. Εν συνεχεία, αφού έχει ενημερωθεί τόσο η Τροχαία όσο και η ασφαλιστική εταιρία του παθόντος, ο τελευταίος οφείλει να υποβάλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο  έγγραφη αίτηση αποζημίωσης, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση του, δηλαδή όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι ζημίες τις οποίες υπέστη, είτε πρόκειται για υλικές απλώς ζημίες του οχήματός του, είτε πρόκειται για σωματικές βλάβες και τραυματισμούς. Η υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης ανάγεται από τον νόμο σε απαραίτηση προϋπόθεση για την μετέπειτα δικαστική διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εκ μέρους του παθόντος, καθώς σε περίπτωση που αυτή δεν υποβληθεί, η αγωγή που εγείρει ο παθών κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Με τον Ν. 4092/2012, εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις που αφορούν τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο, με τις οποίες ορίστηκε, μεταξύ άλλων, και ότι η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου (ψυχική οδύνη) ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 6.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο, ρύθμιση που έχει, πάντως, κριθεί αντισυνταγματική σύμφωνα με πολλές δικαστικές αποφάσεις.

Η διαδικασία αποζημίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι στην πράξη τις περισσότερες φορές μία αρκετά επώδυνη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί την συμβολή και καθοδήγηση δικηγόρου. Ο παθών δεν θα πρέπει, πάντως, να αποθαρρύνεται να διεκδικήσει την αποζημίωση που δικαιούται σε περίπτωση που εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα και θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αποζημίωση που δικαιούται θα του καταβληθεί από το Επικουρικό Κεφάλαιο, έστω και με κάποια χρονική καθυστέρηση. Σημειώνεται, τέλος, ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο, σε περίπτωση που καταβάλει αποζημίωση, έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του υπαίτιου οδηγού και του ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος, ζητώντας να υποχρεωθούν να του καταβάλουν την αποζημίωση που κατέβαλε στον παθόντα.

 

* Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr