Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης), δίνεται η δυνατότητα να λάβουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) που αποτελούν οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, δηλαδή διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους, χωρίς να ασκούν κάποια εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα (εισοδηματίες, συνταξιούχοι υψηλών απολαβών κ.ο.κ).

Για να λάβει κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο, θα πρέπει να αιτηθεί από το ελληνικό προξενείο του τόπου διαμονής του την έκδοση θεώρησης εισόδου (VISA) μακράς διάρκειας (τύπου D), αποδεικνύοντας για τον σκοπό αυτό ότι μπορεί να καλύψει τις δαπάνες διαβίωσής του στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται να εργαστεί ή να ασκήσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Το πρόσωπο αυτό μάλιστα μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογενείας του, τα οποία οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για έκδοση θεώρησης εισόδου (VISA) μακράς διάρκειας στην οικεία ελληνική προξενική αρχή.

Το ποσό που πρέπει να διαθέτει ο υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυμεί να λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο ανέρχεται μηνιαίως σε 2.000,00 Ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για τον/την σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο που επιθυμεί να φέρει μαζί του στην Ελλάδα. Η ύπαρξη του ποσού αυτού αποδεικνύεται από στοιχεία όπως η σύνταξη ή ο τραπεζικός λογαριασμός. Εκτός των αποδεικτικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ύπαρξη επαρκών οικονομικών πόρων σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να προσκομίσει επιπρόσθετα και βεβαίωση ότι διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας κατά το διάστημα της διαμονής του στην Ελλάδα (λ.χ. ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση) ή βεβαίωση περί του ότι έχει καταθέσει σχετική αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα.

Αφού λάβει την θεώρηση εισόδου (VISA) μακράς διάρκειας (τύπου D) και εισέλθει στην Ελλάδα, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να καταθέσει αίτηση στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την χορήγηση άδειας διαμονής. Η άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα έχει διάρκεια δύο (2) έτη και ανανεώνεται στην συνέχεια ανά τριετία, ενώ δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις μεταναστευτικού δικαίου και δικαίου αλλοδαπών (άδειες διαμονής, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, απέλαση, αιτήσεις ασύλου κ.ο.κ). Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr