Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

Αδικαιολόγητη απουσία του εργαζομένου από την εργασία του: Πότε θεωρείται οικειοθελής αποχώρηση

Με τον πρόσφατο νόμο 5053/2023, ρυθμίστηκε νομοθετικά η αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 23 του εν λόγω νόμου καθιερώθηκε για πρώτη φορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με την παρέλευση του οποίου, η αδικαιολόγητη αποχή του εργαζομένου μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή καταγγελία από μέρους του. Ειδικότερα, η νέα διάταξη αναφέρει τα εξής: «Η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζομένου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του, εφόσον προηγουμένως έχει παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών από την υποχρεωτική όχλησή του από τον εργοδότη του, η οποία α) αναρτάται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και β) αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο γραπτό τρόπο».

Σύμφωνα με την νέα διάταξη, ο εργοδότης δύναται να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού, χωρίς ο τελευταίος να θέσει την υπογραφή του, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– Αδικαιολόγητη αποχή του εργαζομένου (όχι λόγω επίσχεσης εργασίας).

– Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 5 συναπτές εργάσιμες ημέρες.

– Όχληση του εργαζομένου από τον εργοδότη.

– Απόδειξη της όχλησης με κάθε πρόσφορο γραπτό τρόπο (SMS, email κλπ).

– Ανάρτηση της όχλησης στο Π.Σ. «Εργάνη ΙΙ».

– Πάροδος άλλων 5 συναπτών εργάσιμων ημερών.

– Αναγγελία της ανυπόγραφης οικειοθελούς αποχώρησης στο Π.Σ. «Εργάνη ΙΙ» την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω όροι, θεωρείται ότι η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με άτακτη καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη, με αποτέλεσμα να οφείλεται αποζημίωση απόλυσης. Εφιστάται, επομένως, η προσοχή των εργοδοτών στην ευλαβική τήρηση της προπεριγραφόμενης διαδικασίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με την υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης στον εργαζόμενο.

Μετά τη νέα ρύθμιση, λοιπόν, παρέλκει πλέον η ανάγκη ερμηνείας της συμπεριφοράς του εργαζομένου, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή αποτελεί έκφραση βούλησης παραίτησης. Περαιτέρω, η αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου συρρικνώθηκε ασφυκτικά σε σχέση με την ήδη σύντομη προθεσμία αναγγελίας του προγενέστερου καθεστώτος με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017, το οποίο παρείχε προθεσμία τεσσάρων ημερών για την αναγγελία.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, πάντως, ο εργοδότης, ένεκα της αυθαίρετης απουσίας του μισθωτού, έχει σε κάθε περίπτωση και βάσει των γενικών διατάξεως το δικαίωμα να περικόψει τις οφειλόμενες σε αυτόν αποδοχές που αντιστοιχούν τόσο στις ημέρες όσο και στις ώρες της απουσίας του από τα καθήκοντά του. Περαιτέρω, η αντισυμβατική διαγωγή του μισθωτού, παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει νομίμως, οποιαδήποτε στιγμή και δίχως να αναμείνει την παρέλευση του δεκαημέρου σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, τη σύμβαση εργασίας, καταβάλλοντας παράλληλα τη νόμιμη οφειλόμενη αποζημίωση.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, άκυρη απόλυση, παράσταση σε πάσης φύσεως εργατικές διαφορές, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *