Δίκαιο αλλοδαπών, Νομικές Συμβουλές

Η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άδεια διαμονής τύπου Μ2)

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 5038/2023, ορίζεται ότι σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα χορηγείται άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άδεια διαμονής τύπου Μ2), η οποία παρέχει δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας, εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα δυνάμει οριστικού τίτλου διαμονής κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, δηλαδή να έχουν ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών τους δραστηριοτήτων (Σημειώνεται ότι για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας στη Χώρα και η εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία. Για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση του με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, η συμμετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του δήμου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών) ή

β) γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι (6) τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους ή

γ) είναι ενήλικοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισήλθαν στην Ελλάδα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους ή

δ) είναι μέλη οικογένειας Έλληνα, τα οποία διαμένουν νομίμως στη χώρα με τον Έλληνα δυνάμει οριστικού τίτλου διαμονής για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας χορηγείται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον ο αιτών (α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και β) δεν έχει απουσιάσει από τη χώρα για χρονικό διάστημα δύο (2) συναπτών ετών.

Η εν λόγω άδεια διαμονής παρέχει πλήρη πρόσβαση στην μισθωτή και μη μισθωτή εργασία και κατά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της μετατρέπεται αυτοδικαίως σε άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άδεια διαμονής τύπου Μ.1) με την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής χωρίς περαιτέρω δικαιολογητικά και εφόσον οι περίοδοι απουσίας του από τη χώρα είναι μικρότερες των έξι (6) διαδοχικών μηνών και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα (10) μήνες εντός της τελευταίας πενταετίας πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της. Εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις της μη απουσίας από την χώρα πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων διαστημάτων, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας άδειας διαμονής σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 5038/2023. Η αλλαγή που επιφέρει ο Ν. 5038/2023 στην ανανέωση των αδειών διαμονής δεκαετούς διάρκειας είναι ότι πλέον για την απόκτηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος μετά από δεκαετία, δεν είναι απαραίτητη η πλήρωση της προϋπόθεσης του εισοδήματος, όπως συνέβαινε στο πλαίσιο του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος, και η μόνη προϋπόθεση που θα εξετάζεται πλέον θα είναι η μη απουσία του πολίτη τρίτης χώρας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τα αναφερόμενα στον νόμο.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *