Αστικό δίκαιο, Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

Γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών: Όλες οι αλλαγές που επήλθαν με τον νέο νόμο στην εργατική νομοθεσία

Με τον νέο νόμο 5089/2024 που έχει τίτλο «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα σε άλλες διατάξεις», θεσμοθετήθηκε στην ελληνική νομοθεσία η δυνατότητα σύναψης πολιτικού γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 3 του εν λόγω νόμου, επήλθε τροποποίηση στο άρθρο 1350 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής: «Ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου. Για τη σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία των μελλονύμφων. Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία» (περισσότερα για το νέο νομοθετικό πλαίσιο μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Ο νομοθέτης έκρινε απαραίτητη την προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στις νέες διατάξεις και έτσι στον Νόμο 5089/2024 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που τροποποιούν υφιστάμενες εργασιακές ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα:

– Ορίζεται ότι σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από ομόφυλους συζύγους, ο δικαιούχος της άδειας του άρθρου 228 του Π.Δ. 80/2022 (Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας) καθορίζεται με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος γονέας δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την άδεια προς τον άλλο γονέα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση ή με έμμισθη εντολή. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας που θεσπίστηκε με τον Ν. 5078/2023 (άρθρο 151) για τις ελεύθερες επαγγελματίες. Στην περίπτωση αυτή, οι σύζυγοι οφείλουν να υποβάλουν κοινή δήλωση προς τον e-ΕΦΚΑ, ενώ και πάλι προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης της σχετικής άδειας στον έτερο γονέα, ανεξάρτητα από το εάν ο τελευταίος εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

– Ως προς την άδεια πατρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 220 του Π.Δ. 80/2022 (14 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές κατά την γέννηση του τέκνου) και την άδεια μητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 226 του Π.Δ. 80/2022 (17 εβδομάδες, εκ των οποίων 8 πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και 9 μετά τον τοκετό σε περίπτωση που η ίδια η εργαζόμενη γεννά το τέκνο και 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό σε περίπτωση υιοθεσίας ή απόκτησης τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας), ορίζεται ότι σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από συζύγους του ίδιου φύλου, η σχετική άδεια χορηγείται έπειτα από σχετική δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες για το ποιος γονέας θα κάνει χρήση αυτής.

– Επεκτείνεται, επίσης, η προστασία από την απόλυση που ισχύει σε περίπτωση απόκτησης τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 281 του Π.Δ. 80/2022 και, συγκεκριμένα, ορίζεται ότι σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από συζύγους του ίδιου φύλου, η προστασία από την απόλυση για έξι (6) μήνες μετά τον τοκετό, χορηγείται έπειτα από σχετική δήλωση προς τους εργοδότες για το ποιος γονέας θα κάνει χρήση της προστασίας. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η προστασία εργαζόμενης έναντι της καταγγελίας της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό ισχύει μόνο για τις εργαζόμενες που κυοφορούν και γεννούν το κοινό τέκνο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προστασία είναι εξάμηνη, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

– Τέλος προβλέπεται με τον νέο νόμο ότι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν σε αξιώσεις, παροχές και προνόμια των συζύγων και γονέων έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται, ευθέως ή αναλόγως, και στην περίπτωση προσώπων του ίδιου φύλου που έχουν τελέσει μεταξύ τους γάμο ή έχουν αποκτήσει κοινό παιδί.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, άκυρη απόλυση, παράσταση σε πάσης φύσεως εργατικές διαφορές, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *