Νομικές Συμβουλές, Οικογενειακό δίκαιο

Η μεταβολή του τόπου κατοικίας του ανηλίκου τέκνου σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η αλλαγή της κατοικίας του ανηλίκου τέκνου είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που ανακύπτουν μεταξύ των διαζευγμένων γονέων, αποτελώντας συχνά πεδίο περαιτέρω προστριβών μεταξύ των γονέων. Το άρθρο 1519 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα, το οποίο τροποποιήθηκε το 2021, ορίζει ότι η αλλαγή του τόπου κατοικίας του γονέα με τον οποίον το παιδί διαμένει, εφόσον επηρεάζει τους όρους άσκησης της επιμέλειας ή το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού με τον άλλο γονέα, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των γονέων, σε περίπτωση δε διαφωνίας, αποφασίζει το δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου δεν μπορεί, όπως ίσχυε στο πλαίσιο του προγενέστερου δικαίου, να μεταβάλει αυτοβούλως την κατοικία του ανηλίκου.

Η ανωτέρω απαγόρευση δεν αφορά οποιαδήποτε μεταβολή στην κατοικία του τέκνου, αλλά μόνο την μεταβολή που επηρεάζει το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα με το τέκνο ή τους όρους άσκησης της επιμέλειας. Δεν απαγορεύεται, επομένως, η αλλαγή κατοικίας στον ίδιο δήμο ή μέσα στον ίδιο νομό, εφόσον το δικαίωμα επικοινωνίας δεν παρεμποδίζεται.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η μεταβολή της διαμονής του παιδιού προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου της επικοινωνίας και σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Πρόσφορο μέτρο που μπορεί να διατάξει το δικαστήριο, προκειμένου να επιτρέψει τη μετακίνηση, συνιστούν ενδεικτικά η πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, η καταβολή των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του δικαιούχου της επικοινωνίας στον νέο τόπο της διαμονής του παιδιού ή αντίστοιχα της μετακίνησης του παιδιού προς τον τόπο διαμονής του δικαιούχου της επικοινωνίας, η ρύθμιση της άσκησης της επικοινωνίας σε διαστήματα με μεγαλύτερη διάρκεια και μικρότερη συχνότητα κ.ο.κ.

Αν ο δικαιούχος της άσκησης της άσκησης της επιμέλειας του παιδιού μεταβάλει τη διαμονή του μονομερώς κατά παράβαση του άρθρου 1519 παρ. 2 ΑΚ, προβαίνει σε κακή άσκηση της γονικής μέριμνας σύμφωνα με το άρθρο 1532 παρ. 1 και 2 ΑΚ. Ο δικαιούχος της επικοινωνίας μπορεί να ζητήσει με ασφαλιστικά μέτρα την παράλειψη της μετακίνησης ή αν αυτή έχει ήδη γίνει, την επιστροφή του παιδιού.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο που επιλαμβάνεται του ζητήματος της μεταβολής ή μη του τόπου διαμονής του τέκνου, οφείλει να βγάλει απόφαση με βάση τα κριτήρια: α) της προαγωγής του συμφέροντος του παιδιού, δηλαδή της διαμονής του με τον γονέα εκείνο που είναι καταλληλότερος και β) των πραγματικών κινήτρων του γονέα που ζητά τη μεταβολή της κατοικίας και συγκεκριμένα, αν αυτός έχει πρόθεση να δυσκολέψει την προσωπική επικοινωνία του άλλου γονέα με το παιδί ή, αντιθέτως, αν έχει σχεδιάσει με ακρίβεια ένα ρεαλιστικό πλάνο μετεγκατάστασής του με το παιδί και μπορεί να το φέρει σε πέρας.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα οικογενειακού δικαίου (επιμέλεια και διατροφή ανηλίκου τέκνου, παραχώρηση οικογενειακής στέγης, υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, διαζύγιο, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, υιοθεσίες, υποθέσεις ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *