Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η μεταβολή του τόπου κατοικίας του ανηλίκου τέκνου σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων

Η αλλαγή της κατοικίας του ανηλίκου τέκνου είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που ανακύπτουν μεταξύ των διαζευ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού: Προϋποθέσεις, διαδικασία και έννομα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 1439 ΑΚ), καθένας από τους συζύγους έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί ισχυρά…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ