Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη: Προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής και εργασίας Ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα

Οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα με ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, χωρίς να απαιτείται κάποια θεώρηση εισόδου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ