Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας

Συχνά μας τίθεται το ερώτημα από αλλοδαπούς εντολείς μας εάν μπορούν να αποκτήσουν άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα με μόνη την αγορά ενός ακινήτου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ