Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μονομερής αναπροσαρμογή ασφαλίστρων σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης. Είναι νόμιμη;

Συχνά δεχόμαστε ερωτήματα από εντολείς μας σχετικά με το ύψος των ασφαλίστρων που καλούνται να πληρώσουν για τα συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης που διατηρούν με ασφαλιστικές εταιρίες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ