Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ρήτρα «μη ανταγωνισμού» σε σύμβαση εργασίας: Νομιμότητα και έννομες συνέπειες

Στην εργασιακή πρακτική είναι ιδιαίτερα συνήθης η ύπαρξη όρων (ρητρών) σε συμβάσεις εργασίας οι οποίες περιορίζουν την επαγγελματική ελευθερία του εργαζομένου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ