Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο μέσω δικαστικής αποφάσεως λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ