Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, θύματα του Ολοκαυτώματος, που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια

Το άρθρο 13 του Ν. 4018/2011 επιτρέπει σε πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, να ζητήσουν την επανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ