Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύνταξη αναπηρίας λόγω κοινής νόσου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4997/2022: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δυνάμει του Ν. 4997/2022, προστέθηκε νέο άρθρο 11Α στον Ν. 4387/2016, δυνάμει του οποίου ρυθμίστηκαν κατά τρόπο ε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: Πώς διασφαλίζεται η ταχύτερη απονομή της σύνταξης

Αποσκοπώντας στην επίσπευση του χρόνου απονομής των συντάξεων, ο νομοθέτης θέσπισε την διαδικασία της έκδοσης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ