Νομικές Συμβουλές

Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: Πώς διασφαλίζεται η ταχύτερη απονομή της σύνταξης

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Αποσκοπώντας στην επίσπευση του χρόνου απονομής των συντάξεων, ο νομοθέτης θέσπισε με το άρθρο 257 του Ν. 4798/2021 την διαδικασία της έκδοσης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης. Με την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση πιστοποιείται ο χρόνος ασφάλισης του υποψήφιου συνταξιούχου, κάτι που αποσκοπεί στην ταχύτερη έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησής του, αφού κατά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, δεν θα είναι απαραίτητο να καταμετρηθούν όλα τα ένσημα από την αρχή του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου, αλλά μόνο όσα υπολείπονται μετά την έκδοση της βεβαίωσης και μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Η αίτηση για έκδοση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο στα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση και η διοίκηση υποχρεούται να προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κατάθεση του αιτήματος ή την συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών. Οι προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται και από πιστοποιημένους επαγγελματίες (δικηγόρους/λογιστές).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαδοχική ασφάλιση σε περισσότερους από έναν φορείς, η έκδοση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης είναι απαραίτητη, αφού αυτή πρέπει να συνυποβληθεί ως δικαιολογητικό μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή των ασφαλισμένων των οποίων η συνταξιοδότηση επίκειται σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών να προβούν εγκαίρως στην υποβολή αίτησης για έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, ιδίως εφόσον έχουν χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς (διαδοχική ασφάλιση), αφού η διαδικασία αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στην ταχεία απονομή της σύνταξής τους. Φυσικά, πριν από την διαδικασία αυτή συστήνεται πάντοτε η αναζήτηση της συμβουλής εξειδικευμένου στα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης δικηγόρου, ο οποίος θα συμβουλεύσει τον ασφαλισμένο αναφορικά με τον χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας που απαιτείται για την περίπτωσή του ώστε να συνταξιοδοτηθεί.

 

*Το γραφείο μας ειδικεύεται σε πάσης φύσεως υποθέσεις δικαίου κοινωνικής ασφάλισης (καταμέτρηση ενσήμων, συμβουλευτική ως προς την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης, υπολογισμός ποσού σύνταξης,  κατάθεση αιτήματος συνταξιοδότησης για συντάξεις γήρατος, συντάξεις αναπηρίας, συντάξεις χηρείας και επικουρικές συντάξεις). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

 

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr