Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Όλη η διαδικασία για την ένταξη επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων βάσει του Νόμου 4469/2017 μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις (Μέρος ΙΙ)

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου, στο οποίο παρουσιάστηκαν μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις τα ζητήματα που αναφέρονται στις προϋποθέσεις ένταξης κάποιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ