Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς

Ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του μισθού και των εργαζομένων κρίνεται η πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση που επέφερε ο Νόμος 4488/2017 στα άρθρα 623 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ