Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Παρενόχληση στην εργασία (mobbing): Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του εργαζομένου

Ολοένα και συχνότερα παρατηρείται στην εποχή μας το φαινόμενο της ηθικής – ψυχολογικής παρενόχλησης στην εργασία ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το φαινόμενο της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας (Mobbing): Νομική προστασία εργαζομένου

Ολοένα και συχνότερα παρατηρείται στην εποχή μας το φαινόμενο της ηθικής – ψυχολογικής παρενόχλησης στην εργασία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ