Δίκαιο αλλοδαπών, Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα: Τι αλλάζει μετά τον νόμο 5038/2023

Η επικείμενη έναρξη ισχύος του Ν. 5038/2023 στις 01.04.2024 έχει προκαλέσει ανησυχία στους ενδιαφερόμενους, καθώς πολλά πράγματα αλλάζουν στο ελληνικό μεταναστευτικό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται από αρκετούς ότι η άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα καταργείται με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αλήθεια, αφού η εν λόγω άδεια διαμονής όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναβαθμίζεται.

Η άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα θα ονομάζεται πλέον «άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών με επαρκείς πόρους διαβίωσης» (άδεια διαμονής τύπου Ι.8) και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ρυθμίζονται στο άρθρο 163 παρ. 8 του Ν. 5038/2023. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι εφόσον πολίτης τρίτης χώρας έχει λάβει θεώρηση εισόδου (εθνική θεώρηση εισόδου – visa D) ως πρόσωπο με επαρκείς πόρους διαβίωσης, μπορεί να αιτηθεί από την διεύθυνση αλλοδαπών και μετανάστευσης του τόπου κατοικίας του την χορήγηση άδειας διαμονής, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης. Ο νόμος δεν αναφέρει το ύψος των επαρκών πόρων διαβίωσης και για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο αναμένεται ότι αυτό θα ανέρχεται στο σημερινό ύψος, ήτοι στο ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια διαμονής με διάρκεια τρία (3) έτη, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο χρονικό διάστημα. Εδώ ακριβώς έγκειται και η διαφορά σε σχέση με το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς του Ν. 4251/2014, καθώς η άδεια διαμονής που χορηγούνταν την πρώτη φορά βάσει του Ν. 4251/2014 είχε διάρκεια δύο (2) έτη και κατά την ανανέωση χορηγούνταν άδεια διαμονής διάρκειας τριών (3) ετών.

Ο νόμος ορίζει επίσης ότι οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται μετά από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Σημειώνεται μάλιστα ότι η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής.

Η άδεια διαμονής που παρέχεται σε πολίτες τρίτων χωρών με επαρκείς πόρους διαβίωσης δεν παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα τόσο για τον συντηρούντα όσο και για τον/την σύζυγο ή σύντροφό του και τα μέλη της οικογένειάς του.

Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο (πρόσωπο με επαρκείς πόρους διαβίωσης), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *