Δίκαιο αλλοδαπών, Νομικές Συμβουλές

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα μετά τις σπουδές για αναζήτηση εργασίας

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ένα από τα συχνότερα ζητήματα που απασχολεί τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι εφοδιασμένοι με άδεια διαμονής για σπουδές στην Ελλάδα είναι αυτό της παραμονής τους στην χώρα μετά το πέρας των σπουδών τους. Μέχρι πρότινος, ο νόμος δεν επέτρεπε με κανέναν τρόπο την παραμονή των προσώπων αυτών στην Ελλάδα μετά το πέρας των σπουδών τους, πέραν της περίπτωσης σύναψης οικογένειας στην Ελλάδα (λόγω γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης) με Έλληνα πολίτη.

Στο άρθρο 119 του Ν. 5038/2023 περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις με τις οποίες επιτρέπεται η παραμονή σπουδαστών και ερευνητών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα (σε συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/801). Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή της έρευνας, οι κάτοχοι άδειας διαμονής για σπουδές (άδεια διαμονής τύπου Η.1) και οι κάτοχοι άδειας διαμονής για έρευνα (άδεια διαμονής τύπου Η.3) μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα με βάση άδεια διαμονής ενός έτους, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ή να συστήσουν επιχείρηση που αντιστοιχούν στη βαθμίδα της έρευνας ή των σπουδών που ολοκληρώθηκαν. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τον σκοπό αυτό, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές ως αποδεικτικό στοιχείο το δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών πριν από την λήξη της άδειας διαμονής για σπουδές (Η.1) ή της άδειας διαμονής για έρευνα (Η.3). Με σκοπό την διαμονή σύμφωνα με τα ανωτέρω, χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φοιτητή άδεια διαμονής τύπου Ε.1, Ε.3 ή Β.1, εφόσον ο σπουδαστής αποδεικνύει ότι διαθέτει ασφάλιση υγείας και επαρκείς πόρους για να καλύψει την διαμονή του στην Ελλάδα.

Ρητά προβλέπεται στον νόμο ότι αν τα αποδεικτικά στοιχεία της απόκτησης διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή η επιβεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού για την ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας του ερευνητή δεν είναι διαθέσιμα πριν από την λήξη των αδειών για σπουδές (Η.1) ή για έρευνα (Η.3), ενώ πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις, οι ελληνικές αρχές επιτρέπουν στον πολίτη τρίτης χώρας να παραμείνει στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης άδειας.

Μετά από τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την έκδοση της άδειας διαμονής για αναζήτηση εργασίας, οι πολίτες τρίτων χωρών υποχρεούνται να αποδείξουν στην αρμόδια υπηρεσία ότι έχουν πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητεί ο πολίτης τρίτης χώρας ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσει αντιστοιχούν στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκληρώθηκαν.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και αδειών διαμονής (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, μετακλήσεις, νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων, αντιρρήσεις κατά κράτησης αλλοδαπών κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

 Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *