Νομικές Συμβουλές

Απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα μέσω σύναψης συμφώνου συμβίωσης

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 23443/2011 Κ.Υ.Α, ορίζεται ότι επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα, υπηκόων τρίτων χωρών, συντρόφων πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη, και τον συνοδεύουν κατά την είσοδό του στη χώρα ή εισέρχονται στην Ελλάδα, προκειμένου να τον επισκεφθούν ή να συνενωθούν με αυτόν.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών, έχουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή θεώρησης, όπου απαιτείται και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του ΥΠΕΣ, εντός του επιτρεπόμενου χρόνου νόμιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ.

β) Αποδεικνύουν τη σταθερή διαμονή του πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα.

γ) Διατηρούν κοινή κατοικία με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα.

δ) Αποδεικνύουν εγγράφως τη σταθερή σχέση τους με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα.

ε) Διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας.

Ως τεκμήρια της σταθερότητας της σχέσης λογίζονται η καταχωρισμένη συμβίωση ή η ύπαρξη κοινού ή υιοθετημένου τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης. Η σταθερότητα της σχέσης μπορεί επίσης να προκύπτει από το γεγονός ότι αυτοί έχουν αναλάβει κοινές μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις.

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει, ότι είναι δυνατή η απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, εφόσον συναφθεί μεταξύ του αλλοδαπού (υπηκόου τρίτης χώρας) και του Έλληνα ή του πολίτη της Ε.Ε. που διαμένει στην Ελλάδα σύμφωνο συμβίωσης. Σημειωτέον ότι, δυνάμει του Νόμου 4356/2015, είναι πλέον δυνατή η σύναψη συμφώνου συμβίωσης και μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Η σύναψη του συμφώνου συμβίωσης γίνεται με την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία στην συνέχεια, για να αποκτήσει το σύμφωνο ισχύ, πρέπει να καταχωρηθεί στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας τους. Για να μπορεί να υπογραφεί το σύμφωνο συμβίωσης ενώπιον του Συμβολαιογράφου, είναι απαραίτητο ο αλλοδαπός να είναι εφοδιασμένος με ισχύουσα θεώρηση εισόδου (visa).

Μετά την σύναψη του συμφώνου συμβίωσης και την καταχώρησή του στο αρμόδιο Ληξιαρχείο, ο αλλοδαπός μπορεί να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την χορήγηση άδειας διαμονής. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να υποβάλει μαζί με την αίτηση:

α) Αντίγραφο διαβατηρίου με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται.

β) Βεβαίωση εγγραφής του πολίτη της Ένωσης ή αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του Έλληνα.

γ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

δ) Έγγραφα που αποδεικνύουν την κοινή κατοικία (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί).

Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος και ανανεώνεται για δύο (2) έτη με τις ίδιες προϋποθέσεις.

 

* Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopilaw.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr