Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα μέσω σύναψης συμφώνου συμβίωσης

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 23443/2011 Κ.Υ.Α, ορίζεται ότι επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα, υπηκόων τρίτων χωρών, συντρόφων πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ