Νομικές Συμβουλές

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων: Τι προβλέπει το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη αγωνία αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή. Η αρχική μορφή του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, όπως είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε σε άλλο άρθρο μας (δείτε εδώ), παρουσίαζε αρκετά τρωτά σημεία, εξαιτίας των οποίων εκφράστηκε ο φόβος ότι δεν θα καταστεί αποτελεσματική στην πράξη η εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Η τελική μορφή την οποία έλαβε το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή, τροποποιήθηκε σε αρκετά σημεία, παρουσιάζοντας αρκετές βελτιώσεις που θα πρέπει αναμφίβολα να επικροτηθούν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την νέα βελτιωμένη μορφή που έχει λάβει το Νομοσχέδιο, δυνατότητα ένταξης στην ρύθμιση έχουν οι επιχειρήσεις που καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε μια μόνο χρήση κατά την τελευταία τριετία, εφόσον έχουν συνολικές οφειλές (έως 31/12/16) από 20.000 ευρώ και άνω, ενώ περαιτέρω αξιοσημείωτο είναι ότι επιτρέπεται και η ένταξη οφειλών που δεν έχουν σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα (λ.χ. στεγαστικό δάνειο). Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα προωθείται στον πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, πλήρη κατάλογο των πιστωτών, πρόταση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών, καθώς και να αναφέρει τα απαραίτητα στοιχεία της επιλεξιμότητας του οφειλέτη, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σειρά εγγράφων και δικαιολογητικών.

Δύο εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεση της αίτησης διορίζεται υποχρεωτικώς συντονιστής της διαδικασίας, ο οποίος αναλαμβάνει να ελέγξει την πληρότητα της αίτησης και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον οφειλέτη, αλλά και να προσκαλέσει τους πιστωτές να προσέλθουν σε διαπραγμάτευση. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης, ενώ διευκολύνεται η συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας (60%) των συμμετεχόντων πιστωτών.

Το Νομοσχέδιο προβλέπει εξαντλητικά την διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών, ορίζοντας ότι στο τέλος της διαδικασίας και σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, συντάσσεται πρακτικό περαίωσης αυτής από τον συντονιστή. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο οφειλέτης ή κάποιος από τους συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να υποβάλουν την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που επιτεύχθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο για επικύρωση. Το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εξετάζει την σύμβαση που καταρτίσθηκε, τα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της διαδικασίας, αλλά και τις ενστάσεις και αντιρρήσεις που υπέβαλαν οι πιστωτές και εκδίδει απόφαση που επικυρώνει την σύμβαση, εκτός αν διαπιστώνεται ότι παραβιάστηκαν κανόνες της διαδικασίας, δεν κλητεύθηκαν στην διαδικασία πιστωτές που είναι δικαιούχοι ποσοστού επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ικανού να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ή αποδεικνύεται ότι ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Διαβάζοντας κανείς το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή προς ψήφιση, διαπιστώνει ότι η μορφή την οποία αυτό έλαβε περιέλαβε μεν ορισμένες βελτιώσεις (όπως λ.χ. το ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν πρέπει να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε μια μόνο χρήση κατά την τελευταία τριετία και όχι να παρουσιάζει τουλάχιστον μία (1) κερδοφόρα χρήση κατά την τελευταία τριετία, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί), ωστόσο εξακολουθεί να επικρίνεται ως προς αρκετά σημεία του. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται ο μεγάλος αριθμός των δικαιολογητικών που απαιτεί η ένταξη μίας επιχείρησης στην ρύθμιση, η μη ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό των ελεύθερων επαγγελματιών (εκτός από τις οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) και η εισαγωγή μίας κατά τεκμήριο μακρόχρονης δικαστικής διαδικασίας για την επικύρωση της συμφωνίας αντί λ.χ. της πρόβλεψης έκδοσης διαταγής επικύρωσης από τον αρμόδιο δικαστή.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ψήφιση του Νομοσχεδίου, η οποία μάλιστα επίκειται άμεσα, καθώς η εφαρμογή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στην πράξη είναι αυτή που σε τελευταία ανάλυση θα καταδείξει την αποτελεσματικότητα του θεσμού.

 

* Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr